Thursday, March 11, 1999

Дөрвөн настай халиун: Мягмарсүрэн


Дөрвөн настай халиун нь ээ
Дөрөө жийгээд эргүүлнэ ээ ай ай хөө
Дөрвөлжлөн харагдах бараа нь ээ
Дөтөлсөн амрагийн бараа юу уу даа
Таваар тависан гэзэгээрээ
Талын бутууд шиг саглайна аа ай хөө
Тавлайн харагдах бараа нь ээ
Танилцсан амрагийн бараа юу уу даа