Thursday, March 11, 1999

Өвгөн шувуу: ЛхамжавЄвгөн:
Зээ Жаргалтайн дэлгэр зуныхаа сард нь
Жигүүртэн олон олон шувуу та мину зээ
Гадаад их далайнхаа дундаас
Ганганан гунганасаар юундаа ирнэ вэ?
Шувуу:
Зээ Эргэх дөрвөн цагийн дотроос
Элчит зуны халуун наранд
Эртний буян салхи дагаж
Элдэв сайхан нууртаан ирлээ
Євгөн:
Зээ Зориж ирсэн нууртаан зусаад
Зоргоороо амархан цэнгэн жаргаад
Зүйтэй дулаан намрынхаа сард
Жигдлэн дэвсээр юундаа буцна вэ?
Шувуу:
Зээ Єндөр их хангайн шилд
Үүл цас будран байхад
Єнөд сэрүүн хүйтэн болно хэмээн
Єссөн дулаан нутагтаа харинаа