Thursday, March 11, 1999

Хүрэн толгойн сүүдэр: ДагвадоржХүрэн толгойн сүүдэр

Хөндийгөө дагаад хүүшлэнэ дээ

Хүний бага л чамтайгаа

Сэтгэл юундаа даслаа даа хө

Алаг толгойн сүүдэр нь

Араан дагаад хүүшлэнэ дээ

Амраг жаахан чамтайгаа Сэтгэл юундаа даслаа даа хө

Ангир шувууны дэгдээхий Араан дагаад цуврана даа

Аль газрын чамтайгаа 

Сэтгэл юундаа даслаа даа хөө