Thursday, March 11, 1999

Идэр жинчин: Дорждагва
Идэр жинчин бид
Эрэмгий чадлаа гаргаж
Ингээд аяны замаар
Эрх тааваараа туулаад

Энэ орны ардыг
Эд бараагаар хангацгаая


Шингэн лимбийн дуугаар
Миний нутгийг санагдуулж
Ширээ тэгшхэн бөхөөрөө
Жингийн хүндийг өргөгч

Шилдэг олон ат минь
Шилийн говийг бүрхжээ


Алс холын замаар
Алхлан сажлан туулж
Ачаа жингийн хүндийг
Амар сайнаар нэвтрүүлэгч

Атан олон тэмээд минь
Арын говийг бүрхжээ