Thursday, March 11, 1999

Жороогийн жороо: Лхасүрэн